Elektronik

Elektronik
  • Downloads: 217
  • Requirements: iOS 2.0 or higher
  • Size:
  • Licence: Freeware / Free
  • Version: 1.4.4
  • 2014-02-06
  • Publisher Site:Elektronik

Share

Elektronik to polski bran?owy miesi?cznik po?wi?cony elektronice profesjonalnej. Pismo ukazuje si? na rynku nieprzerwanie od 1997 roku i adresowane jest do polskich konstruktor?w, mened?er?w, naukowc?w i handlowc?w z bran?y. Magazyn Elektronik stawia sobie za cel informowanie czytelnik?w o wszystkich najwa?niejszych nowo?ciach rynkowych, zar?wno po stronie podzespo??w, technologii, aplikacji jak r?wnie? gospodarki. Czytaj? go pracownicy wszystkich polskich firm elektronicznych, dociera tak?e do instytut?w i uczelni oraz organizacji i stowarzysze? zwi?zanych z elektronik? i automatyk?. Elektronik skupia wok?? siebie lobby polskiej elektroniki, s?u?y mu informacj? i przyczynia si? do rozwoju oraz osi?gni?? bran?y elektronicznej.
Elektronik to polski bran?owy miesi?cznik po?wi?cony elektronice profesjonalnej. Pismo ukazuje si? na rynku nieprzerwanie od 1997 roku i adresowane jest do polskich konstruktor?w, mened?er?w, naukowc?w i handlowc?w z bran?y. Magazyn Elektronik stawia sobie za cel informowanie czytelnik?w o wszystkich najwa?niejszych nowo?ciach rynkowych, zar?wno po stronie podzespo??w, technologii, aplikacji jak r?wnie? gospodarki. Czytaj? go pracownicy wszystkich polskich firm elektronicznych, dociera tak?e do instytut?w i uczelni oraz organizacji i stowarzysze? zwi?zanych z elektronik? i automatyk?. Elektronik skupia wok?? siebie lobby polskiej elektroniki, s?u?y mu informacj? i przyczynia si? do rozwoju oraz osi?gni?? bran?y elektronicznej.  . you can free download Elektronik now.
Soft85 only provide legal software, please help us keeping pur site legal, if you think this page is violating copyrights please let us know by clicking here Here

Elektronik sources and versions
comments powered by Disqus

Download Elektronik _FREE_